Bolaget grundades 1939Åke och Olof Olsson registrerade Bitterna Såg & Trävaru AB som aktiebolag i januari 1939. Bröderna startade i liten skala med en cirkelsåg, men övergick så småningom till ramsåg. Båda var tungarbetade och allt arbete fick ske med handkraft. Därför var det många anställda, ibland uppåt 30 personer.


1973 tog Nils Olsson över Åkes del, och ägde sedan sågverket tillsammans med sin far Olof fram till 1980 då han köpte sin fars hälft.

 

 Idag ett modernt sågverkIdag är sågverket ett modernt specialinriktat företag. Efter en brand 1986, då vår dåvarande klentimmerlinje brann ner installerades en reducerbandsåg.


Vårt mål är att effektivisera allt eftersom ny teknik och nya produkter finns på marknaden.

Gammal kultur behållsVid sidan av avancerat tekniskt och industriellt värnar vi om att gammal kultur behålls.


Huvudkontoret är en gammal renoverad mangårdsbyggnad från tidigt 1800-tal och de marker som företaget äger försöker vi behålla som öppna landskap med fina ängar kantade av de för orten så vanliga stengärdsgårdarna.