Specialist på slipersBitterna Såg & Trävaru AB är Sveriges ledande tillverkare av sliprar.


Slipern är en kantsågad stock av furu som ger god dämpning av vibrationer och ljud på järnvägar och är lätt att förankra i stålbalkar.
 Delarna gör helhetenSågverket består av flera viktiga enheter. Mätstation är byggd enligt senaste förskrifter där varje stock bedöms av en opartisk mätare som är anställd av Virkesmätningsföreningen Syd. Det finns hela 16 sorteringsmöjligheter av stockarna.


Efter inmätningen går timret vidare till ett modernt såghus med reducerare, flera bandsågar och ett kombiverk där justering och ströläggning sker. Mått ställs in av ansvarig sågare och efter kapning går slipern i en tjockleks- och breddmätare för att sedan med datorns hjälp hamna i rätt fack.


Slutligen kontrolleras brädornas längd och tjocklek i justerverket via datorstyrda mätningar och stickprovskontroller. Där packas brädorna och hämtas av truck för torkning eller utleverans.


 
Modern teknik för kundanpassade trävarorSliprar och brädor staplas i upplag och ligger i lager för att lufttorka. Fuktprov tas innan leverans av ansvarig arbetsledare. 2009 investerades dessutom i en virkestork där virke torkas med hjälp av värme och vakuum i enlighet med Jordbruksverkets föreskrifter. Det värmebehandlade virket kontrolleras med fuktighetsmätare, märks och används till emballageindustrin.