Bitterna Såg

& Trävaru AB

 

Kundanpassade trävaror

med miljön i fokus

Välkommen till Österbitterna i Västra Götalands län

 

 

Verksamheten vid Bitterna Såg & Trävaru AB är mycket naturanpassad och sätter miljön i fokus.

 

Vi är FSC® (License Code: FSC-C103847) certifierade genom medlemskap i

Svenska Skogsföretagares Certifieringsgrupp SSCG (Certificate Code: DNV-COC-000337)

 

Vi har en giftfri produktion utan rökutsläpp. Sliprarnas nödvändiga och miljövänliga lufttorkning under bar himmel är bara ett av alla exempel på en naturlig trähantering.

 

 

Trä för transportindustri och bygghandel

 

Vi är Sveriges ledande tillverkare av sliprar för svensk transportindustri. Dessutom sågar vi plank och bräder för svensk och internationell bygghandel.

 

Våra största leverantörer är Södra, Skara Stift, Sveaskog, Sydved och Skogssällskapet, vilka samtliga har miljöprogram.

Målsättningen är kundanpassade varor av god kvalitet

 

 

Bitterna Såg & Trävaru AB grundades redan 1939. Nils Olsson, VD och andra generationen i företaget, är uppväxt med sågverket.

 

"Vårt mål är att leverera kundanpassade produkter av god kvalitet i rätt tid. Dessutom är vårt mål att ge sysselsättning åt bygdens folk och att vid goda resultat kunna investera i nya maskiner som dyker upp på marknaden."

Copyright © Bitterna Såg & Trävaru AB 2015 All Rights Reserved